Plejeydelser

Det hjælper vi dig med

Når du får tildelt en plejebolig, så er det fordi, du har brug for hjælp til de opgaver, du ikke selv kan løse eller måske funktioner, du har mistet. Vi hjælper dig med personlig pleje – det kan være at blive vasket om morgenen, komme i bad, hjælp til toiletbesøg eller til at få mad og drikke. Du har måske nogle sundhedsfaglige behov – det kan være behov for medicin, sårpleje, kateterpleje eller andet, som vi er uddannet til at varetage og så hjælper vi dig hermed og holder også styr på dine medicinske behandlinger og aftaler hos læge og sygehus i et samarbejde med dine pårørende. Vi gør alt dét, du har brug for, for at kunne opretholde en god og velfungerende hverdag.

Har du et træningsbehov, så træner vi gerne med dig efter anvisninger fra fysioterapeut og ergoterapeut og vi prøver altid på at bevare og understøtte de færdigheder, du har.

Du kan også få tildelt hjælp til rengøring af din bolig. Vi følger den kvalitetsstandard for rengøring, som er gældende for kommunen. Som du kan læse andetsteds, så følger vi de lovgivninger, der ligger for service-, sundhed og træning.

Når du flytter ind hos os, vil du ud fra en individuel vurdering blive tildelt personlig og praktisk hjælp og pleje ud fra servicelovens § 83-87. Med andre ord, så hjælper vi dig med dét, som du ikke selv kan eller skal have delvis hjælp til.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang. Det betyder, at det, du selv kan, skal du og så hjælper vi dig med resten og understøtter dig i at kunne klare dagligdagens gøremål. Vi vil løbende vurdere og justere dit behov for hjælp og ser altid på, hvordan du har det fra dag til dag, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Vi prioterer din livshistorie højt og arbejder udfra denne.

Træning er sjovere sammen