Hvad er et friplejehjem

Friplejehjemmet Hesselvang

Et friplejehjem er ikke formelt knyttet til den lokale kommune igennem en driftsoverenskomst. Det giver friplejehjemmet et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst tilrettelægges, ligesom ideer og initiativer kan føres ud i livet med det samme. Derfor kan friplejehjem ofte lettere imødekomme individuelle behov.

I Danmark er der frit plejehjemsvalg. Er du visiteret til en plejebolig i din kommune, kan du frit vælge et friplejehjem lige meget, hvor i landet det ligger.

Et friplejehjem leverer den samme kerneydelse som et kommunalt plejehjem, altså pleje og omsorg til de borgere, der har brug for hel eller delvis hjælp i hverdagen.