Hvordan får man en plads?

Hvordan får man en plads?

For at blive godkendt til en plejebolig på friplejehjemmet Hesselvang, skal en visitator i din hjemkommune godkende din ansøgning og visitere dig til en plejebolig. Herefter sender visitator din ansøgning til friplejehjemmet Hesselvang, som herefter kontakter dig.

Det er altid en god idé at kontakte lederen af Friplejehjemmet Hesselvang, hvis du ønsker at flytte hertil. Ligesom du er velkommen til at komme på besøg og få en rundvisning.