Vores værdigrundlag

Friplejehjemmet Hesselvangs værdigrundlag

Friplejehjemmet Hesselvang skal være et hjem for ældre i deres individuelle forskellighed, hvor de kan bevare deres selv- og medbestemmelse i så vidt et omfang og så længe som muligt.

Ethvert menneske, der har levet et langt liv, har sine egne vaner, holdninger, noget de sætter pris på og noget de ikke bryder sig om. Mad, påklædning, personlig pleje, indretning, interesser er forskellig fra person til person.

Det er ledelsens og personalets opgave at fokusere på og imødekomme de ønsker og behov, som følger heraf og at støtte og inspirere den enkelte beboer til at bevare og udvikle de kreative og praktiske færdigheder, som den enkelte er i besiddelse af.

Til grundlaget hører ligeledes et nært forhold til beboernes pårørende, som skal føle sig velkomne og involverede i beboernes daglige liv på hjemmet.

Plejehjemmet skal også ses som en naturlig del af lokalsamfundet med åbne døre for besøg og arrangementer til oplevelse og inspiration for beboerne.

For at leve op til værdigrundlaget i dagligdagen har et godt og engageret personale høj prioritet, og bør på enhver måde have de bedste arbejdsbetingelser og opbakning fra bestyrelse og ledelse med mulighed for udvikling og fornyelse.