Tilsyn

Tilsyn af Friplejehjemmet Hesselvang

På et friplejehjem arbejder vi ud fra samme lovgivning som et kommunalt plejehjem. Vi skal i samme grad leve op til lovgivningen indenfor service- og sundhedsloven og kan få tilsyn på begge områder.

Vi vil kunne få tilsyn af embedslægetilsynet, arbejdstilsynet, levnedsmiddelkontrollen og Vesthimmerlands Kommunes eget foranstaltede kommunale tilsyn.

Vi følger de instrukser og vejledninger, som er gældende i Vesthimmerland Kommune og skal ligeledes som minimum leve op til den kvalitetsstandard indenfor pleje- og omsorg, som er gældende for kommunen.