Historik

Vores Historik

Vesthimmerlands Kommune tilbyder sidst i 2012 salg af det nedlagte tidligere plejehjem Hesselvang til vurderingsprisen. Den fremtidige plan for arbejdsgruppen bliver et køb af den eksisterende ejendom med 9 boliger, til en udbygning til 24 plejehjemspladser på Hesselvej 5. Arbejdsgruppen afholder et informationsmøde for 120 interesserede borgere 28/5- 2013 i Hvalpsundhallen, hvor visioner og et nyt værdigrundlag bliver præsenteret.

Der nedsættes ny bestyrelse, og der arbejdes med vedtægter.

Arbejdsgruppen arbejder videre i et samarbejde med en lokal landinspektør og Vesthimmerlands kommune om udkast til lokalplan for området.

Bestyrelsen opretter i 2013 en lokal indsamling, og får hjælp af flere frivillige til at stemme dørklokker i en radius af 15 km. på Louns halvøen. Også udenfor dette område er der stor velvilje til indsamlingen. Alle pengegaver kommer fra både private og erhvervsliv.

I Dagli’Brugsen Hvalpsund opstilles der er flot pengebarometer, hvor søjlen til stadighed bliver justeret med rød farve.

Ved årsskiftet jan. 2014 er barometeret malet op til kr. 404.000,- Indsamlingen fortsætter, så det vil stadig være muligt at støtte arbejdet med det kommende friplejehjem i Hvalpsund. Ikke kun et lokalt plejehjem, men for alle der måtte blive visiteret til en plejehjemsplads.

Arkitekt John Christensen AØ-Plan er gået igang med at lave skitseplan, således at alt er klar til byggetilladelse og licitation.

Friplejehjemmet får dec. 2013 endelig tildeling af kvote til de 15 nye friplejehjemspladser fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, og inden månedens udgang forventes endelig tildeling til de eksisterende 9 pladser i det oprindelige plejehjem.

Vesthimmerlands Museum skal også undersøge byggefeltet inden byggeriet kan gå igang.

Det er bestyrelsens håb at der kan foreligge byggetilladelse i april 2014.

Første spadestik (dato)

Pengebarometeret var også bragt med i den forbindelse, og da var søjlen malet helt op til kanten af kr. 500.000,-.

Sparekassen Farsø overrækker et flot pengebeløb på kr. 100.000,-

Bestyrelsen beslutter at få de eksisterende gode Wegner møbler ompolstret med nyt uldent stof i 3 flotte farver, og der købes et antal nye spisestuestole samt lænestole til.

Bordene får nyfinerede overflader.

Ny leder, Pia Nielsen ansættes 1/2-2015.

11/2-2015 Ansættelse af medarbejdere.

Der laves informationsfolder til omdeling.

Der er øget kontakt fra interesserede ældre og deres pårørende.

25/4-2015 Officiel indvielse af Friplejehjemmet Hesselvang. Besøg af 400 gæster.

4/5-2015 Friplejehjemmets åbnings- og fødselsdag.

Flere beboere er så småt ved at flytte ind i de 24 boliger. Mange lokale frivillige tilbyder sig til hjælpeopgaver indendørs såvel som udendørs, og som noget af det første bygges der af 3 frivillige herrer, et fint hønsehus i april 2015, og senere et gedehus. Og snart kommer der både høns og geder til.

Der opsættes galleriskinner ved loftet, til glæde for kommende og skiftende kunstudstillinger.

Friplejehjemmet modtager mange flotte gaver og pengedoneringer.

Interesserede grupper og enkeltpersoner besøger Hesselvang, og der arrangeres mange rundvisninger i de flotte nye lokaler og rundt om i haveanlægget. Hesselvang får sin egen egen minibus, med plads til 7 personer +fører. Sæderne kan tages ud og dermed give plads til beboere i kørestol. Modellen er en Fiat Ducator med god frihøjde. Der er fine Hesslvang reklamer udvendigt på siderne og for og bag.

Der anskaffes drivhus til haven.

Ældreminister Thyra Frank med 2 ledsagere (spindoktorer) besøger Hesselvang.

Borgmester Knud Kristensen, Kommunaldirektør Henrik Kruse m.f.

Ældreministeren ønsker at hilse på alle Hesselvangs beboere.

2018 : Hesselvang certificeres som Nordjyllands første Senioridrætscenter. Certificeret af DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) under DGI.

Tilbygning indviet 11/3-2019. Aktivitetsafdelingen får mere plads, og bliver udvidet i form af et 45 kvadratmeter stort rum ind til gården, samt et 28 kvadratmeter stort rum ind i gårdhaven.

Tilbygningen er fleksibel med foldedøre som kan åbnes op til et stort rum, og lukkes til 2 rum med midtergang.

Køkkenet får ny køle- og fryseafdeling.

Der anskaffes et stort drivhus

Hesselvang får en donation til indkøb af en stor transportabel interaktiv tavle.

Foråret 2021: Åbningen af Danmarks største udendørs musikhave tilknyttet et plejehjem.

Der laves overdækket terrasse ved dagligstuen i Frøsang.

Nov. 2021: Der opsættes blivende lyskæder i den store blodbøg i haven. Der males et stort rektangulært vægmaleri i gangen mellem de to afdelinger. Det er et landskabsmaleri der er inspireret af den smukke natur med planter og dyr på Louns halvøen. Maleriet er udført af kunstneren Kiss Jønsson.

Foråret 2021: Hesselvang modtager en flot arv fra en taknemmelig pårørende til en tidligere beboer.

Nov. 2021: Kåret som Danmarks Bedste Plejehjem af foreningen Danske Seniorer med ca. 80.000 medlemmer og som arbejder for det gode, trygge seniorliv og aktive fællesskaber.

Sept. 2022: Godkendt som besøgssted til TrygFondens Hundebesøgsordning.