Vedtægter

Bestyrelsens opgave

Friplejehjemmet Hesselvang er en selvejende institution med egen selvsupplerende bestyrelse.

Bestyrelsens opgave er i et nært samarbejde med lederen at sørge for, at den daglige drift fungerer bedst muligt. Bestyrelsen holder jævnligt møde med lederen, hvor der tages beslutninger om økonomistyring, tiltag mm. Bestyrelsens opgave er også i samarbejde med lederen at sikre, at plejehjemmet lever op til de visioner og det værdigrundlag, der er for stedet, og at være med til at sikre at værdigrundlag og visioner kan både ses, føles og opleves tydeligt for alle, som bor plejehjemmet, er ansatte, pårørende, frivillige eller kommer som gæster. Bestyrelsen er kendetegnet ved at være meget lokalt forankrede og med beslutningsprocesser er der sjældent langt fra idé til handling.

Vedtægter

Se vedtægter her.