Hesselvangs Venner

Venneforeningen Hesselvangs Venner

Friplejehjemmet Hesselvang har sin egen Venneforening.

Venneforeningens formål

Foreningens formål er bl.a. at medvirke til at skabe et hjem, hvor beboerne er med til at sætte dagsordenen, og hvor der er rart at bo og være ansat, og hvor pårørende og den lokale befolkning er en del af dagligdagen. Venneforeningen medvirker til at skabe sociale og kulturelle aktiviteter til glæde for beboere og pårørende. Friplejehjemmet Hesselvang har ca. 35-40 frivillige som sammen med et dygtigt og engageret personale er en uvurderlig og nødvendig hjælp, for at der kan være mange tilbud om aktiviteter og underholdning for beboerne.

Det sker gennem arrangementer i huset som fx. banko, musik og sangeftermiddag, gudstjeneste, dameklub, mandeklud, gymnastik, dans og kurling osv. De frivillige inddrages hvor det skønnes relevant. De frivillige varetager ikke plejeopgaver.

Venneforeningens bestyrelse hjælper til ved andre arrangementer og fester, ledsager på ture og bidrager økonomisk til indkøb af ting til fx underholdning, transportkørestole med motor, busture, softicemaskine m.m.

Hvordan bliver jeg medlem?

Man kan være både aktivt og passivt medlem.

Men har du tid, lyst og overskud til at give en hånd med, så vil det tages imod med stor glæde – de frivillige hænder skaber muligheder og understøtter de beboere, som har brug for en hjælpende hånd for at kunne være med i fællesskabet. Det betyder, at alle kan deltage i det ene eller andet og være med så langt, som man har lyst til.

Samtidig bringer de frivillige hele tiden et frisk pust ind på plejehjemmet, så beboerne fornemmer, de er en del af et større fællesskab.

Det har stor betydning for Friplejehjemmet Hesselvang, at der en velfungerende Venneforening. Aktivitetsmedarbejder Dorthe Bredtoft har derfor som et af hendes arbejdsområder at være tovholder for alle frivillige.

Kunne du tænke dig at være medlem? Give en hånd med? Ja så tøv ikke med at kontakte Venneforeningens bestyrelsesmedlemmer eller aktivitetsmedarbejder Dorthe Bredtoft på dlbr@diakon.dk for at høre nærmere om vores dejlige fællesskab.

Meld dig ind ved at sende en mail til Laila Madsen på ltpp@live.dk (Kasserer) eller kontakt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Årligt kontingent

Personligt medlemskab: 50 kr.

Husstandsmedlemsskab: 100 kr.

Kontingent kan indsættes på kontonr. 9174 – 2845608221 . Husk at anføre navn, adresse og mailadresse!

Bliv frivillig

Du behøver ikke være medlem af Venneforeningen for at gøre en frivillig indsats. Du kan sagtens være med alligevel. Kunne du tænke dig at være frivillig og hjælpe beboerne med at skabe gode stunder?

Så kontakt tovholder for de frivillige og aktivitetsmedarbejder Dorthe Bredtoft (+45) 21 79 22 14 eller på mail dlbr@diakon.dk eller leder Pia Nielsen pni@diakon.dk. Du er meget velkommen.