Om friplejehjemmet

Vores mål er et plejehjem i særklasse

Friplejehjemmet Hesselvang ligger i Hvalpsund på den meget naturskønne Louns halvø, tæt på byens centrum, og med panoramaudsigt over den nærliggende Louns sø.

Vi er et selvstændigt friplejehjem med egen bestyrelse, underlagt samme service- og sundhedslov som kommunale plejehjem. Friplejehjemmet Hesselvang åbnede den 1. maj 2015, og der er 24 handicapvenlige lejligheder med udgang til egen terrasse.

Om os

Vi ønsker at være et hjem hvor der er rart at bo, gæste og arbejde, og hvor pårørende føler sig velkomne og har lyst til at være en del af hverdagen, og hvor det kan mærkes, at livet leves.

Som selvejende institution har vi rig mulighed for at sætte vores eget præg på hverdagen, ud fra fælles ønsker, ideer og behov.

Vi vil fremme et uformelt, afslappet og hyggeligt miljø hvor værdighed, nærvær, trivsel, sjov og alvor skal være kendetegnende for hverdagsglæden, og være med til at bringe ”glimtet” frem i den enkelte beboers øjne. Et højt informationsniveau, kvalitet, etik, respekt, omtanke og samarbejdsvilje hvor alle er indstillet på at hjælpe hinanden skal være grundstenen og have fokus i al daglig virke.

Fagligt arbejder vi teambaseret, og målretter vores indsats efter den enkelte beboers behov, i en anerkendende og personlig tilgang, som støtter og inspirerer den enkelte til at bevare sin selv- og medbestemmelse, mentale og praktiske færdigheder.

Vores medarbejdere er højt kvalificerede på alle poster og fagligheden er stor. Leder og bestyrelse understøtter et godt og rart arbejdsmiljø, løbende uddannelse gennem relevante kurser til alle, så de rette kompetencer er til stede. Lyst og villighed til at indgå i varme og nære relationer i samværet med beboerne bør gå hånd i hånd med fagligheden som en selvfølgelighed. Medarbejderne opholder sig mest muligt sammen med beboerne dagen igennem, f.eks. ved alle måltider, social hygge og forskellige aktiviteter. Derved er medarbejderne så godt som altid synlige for beboerne, og for trygheden betyder det alt.

Hesselvang er et åbent og imødekommende plejehjem. Allerede i etableringsfasen gav den nære omegn sin store støtte i form af store pengedonationer. Mange lokale borgere, foreninger, børnehaver, skoler og erhvervsliv giver besøg, hjælpende hænder og liv til plejehjemmet, ikke mindst vores mange frivillige.

Dette samarbejde er uvurderligt i vores nære samfund. Som tak giver Hesselvang tilbage ved at deltage i lokale arrangementer ude i lokalområdet, deltage i det store årlige by- og havnefestoptog og inviterer ind på plejehjemmet til hyggelige arrangementer som højskolesangaftner, musik- og julekoncerter, banko, gudstjeneste, foredrag, modeopvisning, fester osv. En gang årligt inviteres alle frivillige til en stor fest med dans, som tak for deres store arbejde.

Til plejehjemmet er tilknyttet fast læge, men der er selvfølgelig frit lægevalg. Der er mulighed for lægeordineret fysiologisk behandling og genoptræning efter genoptræningsplaner.

Der kommer fodplejere samt frisør i huset, som man har mulighed for at bestille.

Der er gratis WI-Fi i hele huset.

Ved udgangen til den smukke have går man forbi en stor fuglevoliere. Ude i haven påvirkes sanserne af farver, dufte og vandløb. Dertil er anlagt en musikhave med 10 slagtøjsinstrumenter. På de omkransende græsskråninger går der geder og 2 små heste. Ligeledes et hønsehus med flotte dværghøns. Indenfor er der undulater, samt et akvarie. Dertil kommer at man kan medbringe eget kæledyr.

Vi håber at kunne byde dig velkommen.